Navigation
Teatre Blanc i Negre implementa un procés de documentació que s’inicia un any abans de l’estrena. Així, mentre assagem i estrenem un espectacle, ja fa temps que hem començat a preparar-nos per al següent.

El primer pas, però, és decidir què volem explicar:
  • Cal escollir un tema interessant per a la seva divulgació, que ha de ser verídic i alhora sorprenent. Si descobrim una història real que provoca prou sorpresa o curiositat a tots els membres de la companyia, aquest és un primer indici per a considerar la seva estrena. Estem convençuts del fet que, amb molta probabilitat, una gran part del públic compartirà la nostra perplexitat.
  • És important debatre àmpliament sobre què comporta l’elecció d’aquest tema, i de quina manera la seva presentació enriqueix els nostres coneixements i la percepció que tenim del món.
En aquest moment s’inicia la fase de documentació, ja que que per a nosaltres la veracitat dels fets és un requeriment primordial per als nostres muntatges.

iStock_000005885818Small 50724282

La coordinació d’aquesta segona fase de treball està dirigida per els nostres assessors històrics, i es vertebra en els següents passos:

  • Primera fase de documentació, per tenir una visió general del tema a divulgar i estudiar les seves possibilitats argumentals.
  • Reunió amb especialistes sobre el tema, que opinen sobre el nostre enfocament argumental, afegeixen comentaris, i ens recomanen la bibliografia necessària per a poder completar la fase de recerca.
  • Finalització de la fase de documentació i redacció d’un primer esborrany de l’obra.
  • Revisió del text per part dels especialistes, amb l’objectiu de detectar possibles errors històrics o millores en la vessant divulgativa de l’obra.
  • Assaig i estrena del muntatge final, amb l’assistència per part de tots els col·laboradors.

Particular versus Universal